YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ

suresiz oturum icin hollandaYABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR MEVZUAT

Yabancı uyruklulara çalışma izni nasıl alınır Çalışma Bakanlığı Mevzuatlarına göre yabancılara çalışma izni nasıl alınır Türkiyeden müracaatla yabancılara çalışma izni ve ikamet izni nasıl alınır İkamet tezkeresi olan yabancılara çalışma izni nasıl alınır gerekli evraklar nelerdir

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR GEREKLİ EVRAKLAR
Çalışma Bakanlığı Mevzuatlarına göre yabancılara çalışma izni almak için gerekli evraklar
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma izni talep dilekçesi,
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
Yabancılara çalışma izni belgesi konulu Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,

TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR
- Turizm sektörü Yabancıların çalışma izni Turizm sektörü firmaları idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
- Projelerde çalışacak yabancılara çalışma izni Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR MÜHENDİSLİK
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında çalışacak yabancılara çalışma izni belgesi kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR EK BELGELER
Yabancıların çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan Yabancılara çalışma izni kapsamında yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR DANIŞMANLIK
Ankara Kurumsal Danışmanlık Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile 1987 yılından bu güne tüm sektörlere yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri yabancı sermaye yatırımları yabancılara çalışma izni danışmanlık hizmetleri ve yine yabancılara ikamet tezkeresi işlemlerine dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

Yabancılara dış ticaret departmanlarında çalışmaları için çalışma izni nasıl alınır Turizm sektöründe çalışacak olan yabancılara yönetmeliklere göre çalışma izni nasıl alınır Turizmde yabancılara çalışma izni nasıl alınır İran uyruklu yabancılara çalışma izni nasıl alınır Iraklı yabancılara ikamet izni nasıl alınır Yabancı şirket yöneticilerine çalışma izni nasıl alınır

suresiz oturum icin hollanda

Bağlantılar

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort